Nabídka

Konzumní brambory

v prodeji po celý rok, po dohodě jsme schopni zajišťovat pravidelné zásobování restaurací, výroben lahůdek atd. Odrůdy dodávaných brambor volíme podle účelu použití.
 

Brambory sadbové

Sadbu brambor zajišťujeme jak v podzimním, tak i jarním termínu. Sortiment sadby je velmi široký, při volbě odrůdy jsme schopni poskytnout řadu informací s přihlédnutím k podmínkám v místě výsadby. Je třeba mít na paměti, že jen v Listině povolených odrůd ČR je více než 100 odrůd, takže volba vhodné odrůdy patří mezi ty zásadní. Pěstitel by měl zvážit, zda se rozhodne pro odrůdu velmi ranou, ranou, poloranou, či polopozdní až pozdní. Dalším důležitým aspektem pro výběr je chuť a pevnost dužniny. Zde platí základní rozlišení na varné typy A (salátové, lojovité), B (s universálním kuchyňským využitím) a C (moučné). V obchodní síti se setkáte i se značením např. BA, BC a podobně, což má zákazníkovi naznačit určitou kombinaci vlastností varných typů.
Dalším kriteriem je skladovatelnost hlíz. Ta se samozřejmě liší podle odrůd, ale rozhodně obecně neplatí, že rané brambory se skladují hůře a pozdní lépe. U některých odrůd je to právě naopak. I v tomto případě jsme schopni Vám poskytnout potřebné informace, stejně jako o nejčastějších chorobách a škůdcích, na které Vám můžeme nabídnout příslušnou ochranu nebo rady.
Pro Vaši lepší orientaci uvádíme přehled nejpěstovanějších konzumních odrůd brambor v rozlišení dle doby sklizně se základní charakteristikou odrůdy v abecedním řazení. Přehled bude pochopitelně průběžně aktualizován, protože šlechtitelé uvádějí na trh stále nové a nové odrůdy. Teprve praxe však ukáže, zda naděje do šlechtění vložené budou naplněny. V případě zájmu jsme schopni o těchto, či jiných odrůdách podat podrobnější informace. 

Detailní přehled nabízených odrůd naleznete zde. 

Drobné zvířectvo, poštovní holubi

široký sortiment krmiv, vitaminových a minerálních přípravků pro závodní i chovné holuby. Napáječky, gritníky, hnízdní misky, kontrolní listy, barevná pláténka, papírové pásky atd.
 

 

Chemie

rozsáhlý sortiment chemických přípravků a hnojiv na ovocné stromy, zeleninu, okrasné rostliny a dřeviny.